Posts tagged ‘sieviešu nodarbinātība’

23/03/2011

Zemā sieviešu nodarbinātība Itālijā

Nevienu nepārsteigs ES 27 valstu ietvaros veiktā pētījuma rezultāti – jo vairāk bērnu ģimenē, jo zemāka ir sieviešu nodarbinātība (vīriešiem otrādi), taču pārsteigs tas, ka divās valstīs – Maltā un Itālijā – sievietēm ar bērniem vecumā no 25 līdz 54 gadiem ir visgrūtāk atrast darbu.

Vidējais nodarbinātības rādītājs ES 27valstīs Max nodarbinātība Min nodarbinātība
Sievietes bez bērniem 75.8% Somija 83.2% 

Vācija 81.8%

Itālija 63.9% 

Malta 56.6%

Sievietes ar 1 bērnu 71.3% Francija 78% 

Lielbritānija 75%

Grieķija 61.3% 

Itālija 59%

Malta 45.7%

Sievietes ar 2 bērniem 69.2% Slovēnija 89.1% 

Somija 83.3%

Francija 78%

Beļģija 77.2%

Itālija 54% 

Malta 37.4%

Sievietes ar 3 bērniem 54.7% Holande 71.3% 

Beļģija 61.7%

Itālija 41.3% 

Malta 29.6%

Turklāt, laika posmā no 1999.gada līdz 2009.gadam Itālijā sieviešu nodarbinātība ir samazinājusies 2x vairāk nekā vidēji ES 27 valstīs (1.2% : 0.6%). Turklāt, tieši Maltā (52%) un Itālijā (35.5%) sievietes visbiežāk ir pārstājušas pat meklēt darbu (2009.g. ES 27 valstu vidējais rādītājs – 22.1%, Šveice un Vācija – 13%).

31/01/2010

Darba tirgus īpatnības

Itālijas darba tirgū ir ļoti spēcīgi izteiktas dzimumu atšķirībasItālijā nodarbināti ir vidēji 47% sieviešu un 70% vīriešu (ES vidējais sieviešu nodarbinātības līmenis ir 57%). Turklāt, 47% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ir tikai vidusskolas izglītība (vieni no sliktākajiem rādītājiem ES, jo vidējie ES rādītāji ir 28%).

Salīdzinot ar ES vidējiem datiem, Itālijā ir skaitliski ļoti daudz uzņēmumu (66 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem), taču vidējais uzņēmumos strādājošo skaits ir tikai 4 darbinieki (viens no zemākajiem rādītājiem Eiropā).

Itālijas darba tirgū ir ļoti spēcīgi izteiktas arī vecumu atšķirības – daudz labākas iespējas atrast labāk atalgotu un pastāvīgu darbu ir vecāka gadagājuma cilvēkiem (35 – 64g.v.) nekā jauniešiem līdz 35 gadu vecumam (60% bezdarbnieku atrodas vecumā līdz 35 gadiem).