Posts tagged ‘pacientu līdzmaksājums’

12/12/2011

Pacientu līdzmaksājuma reformas Sicīlijā

Pacientu līdzmaksājums (itāļu val.: Il ticket sanitario) par veselības aprūpes pakalpojumiem Itālijā tika ieviests 1989. gadā kā pilsoņu vienlīdzīgas līdzdalības veids veselības aprūpes sistēmā. Laika gaitā, pieņemot noteiktus likumus, mainījusies ir gan tā būtība, gan arī piemērošanas veidi, piemēram:

  • 1998. gadā tika ieviesti noteikti atvieglojumu piešķiršanas kritēriji, piem., ģimenes ekonomiskais stāvoklis un slimības smaguma pakāpe;
  • 2001. gadā tika noteikts, ka šis pats līdzmaksājums segs arī reģionu veselības aprūpes sistēmas deficītu;
  • 2006. gadā visā valstī tika ieviesta fiksēta maksa par ambulatorajiem pakalpojumiem 10 eur apmērā, kas vēlāk 2008. gadā tika atcelta;
  • 2011. gadā tika ieviesta maksa par vizīti pie speciālistiem un ambulatorajiem izmeklējumiem 10 eur apmērā (pirms tam bija 2 eur) un maksa par pirmo palīdzību 25 eur apmērā, ja slimnīcā tiek piešķirts baltais kods. Tika ieviesta fiksēta maksa par valsts veselības aprūpes iestādes apmeklējumu 36.15 eur.

Laika gaitā šis līdzmaksājums, kuram it kā vajadzētu paplašināt pilsoņu tiesības saņemt veselības aprūpes sistēmas pakalpojumus un mazināt to nepamatotu izmantošanu, ir pārvērties par vienu no galvenajiem veselības aprūpes sistēmas finansējuma avotiem.

Dotajā brīdī līdzmaksājums attiecas uz trīs jomām:

  • medikamentu jomu – šī ir joma, kurā pastāv vislielākās atšķirības starp Itālijas reģioniem, jo to vistiešākajā mērā ietekmē katra konkrētā reģiona veselības aprūpes sistēmas finansiālais stāvoklis. Ir reģioni, kur par ārsta izrakstītajiem medikamentiem nav jāmaksā vispār (Valle D’Aosta, Trento, Friuli V.G., Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata, Sardegna), kamēr citur līdzmaksājums ir 1 – 5 eur par recepti (piem., Pjemontē par zālēm ir jāmaksā 2 – 4 eur, antibiotikām – 1 eur, savukārt Sicīlijā, ja zāles maksā līdz 25 eur, tad ir jāmaksā 1.5 – 4 eur un ja zāles maksā virs 25 eur – 2.0 – 4.5 eur, atkarībā no tā, vai cilvēkam ir vai nav piešķirti atvieglojumi uz noteiktas slimības pamata);
  • neatliekamo medicīnisko palīdzību – arī šeit pastāv atšķirības starp dažādiem reģioniem, taču galvenā būtība ir tāda, ka visām personām, kuras ir vecākas par 14 gadiem un kurām ierodoties slimnīcā ir ticis piešķirts „baltais kods”, ir jāmaksā 25 eur (izņemot traumas un akūtu saindēšanos);
  • ambulatorajiem pakalpojumiem un vizītēm pie speciālistiem – kopš 2011. gada valsts veselības aprūpes iestādes apmeklējums izmaksā kā minimums 36.15 eur. Papildus šai maksai tiek iekasēta maksa par dažādiem izmeklējumiem, procedūrām, turklāt šī maksa atšķiras starp dažādiem reģioniem. Atvieglojumi var tikt piemēroti dažādu hronisku un ļaundabīgu slimību gadījumos, retām saslimšanām, invalīdiem, HIV, personām ar zemu ienākumu līmeni, taču katrā reģionā ir izstrādāta atšķirīga atvieglojumu piešķiršanas sistēma un kritēriji, kas, protams, visu laiku tiek pārskatīti.

Sicīlijā līdz šim atvieglojumi bija piešķirti 1.6 milj. personām, taču, izstrādājot jaunu atvieglojumu piešķiršanas sistēmu, kura jau ir nodota pēdējai izskatīšanai un apstiprināšanai, šo skaitli ir paredzēts samazināt līdz 1.1 milj. Tātad, 500 000 personām būs jāmaksā par līdz šim bez maksas saņemtajiem medikamentiem un pakalpojumiem. Kas būs šīs personas?

            Līdz šim atvieglojumu aprēķināšanai tika izmantots Isee modelis, kas bija daudzu faktoru komplekss modelis. Paralēli ģimenes kopējo ienākumu līmenim (t.sk. no akcijām, obligācijām, depozītiem, nekustamajiem īpašumiem, u.c.) tas ņēma vērā arī ģimenes locekļu skaitu un to struktūru (vai ģimenē ir bērni un invalīdi), ģimenes īpašumā esošo nekustamo īpašumu vērtību, vai ģimene maksā kredītu/ īri, u.c. Piemēram, sasniedzot 9 000 punktus, neskatoties uz vecumu, persona bija pilnībā atbrīvota no maksājumiem par medikamentiem un vizītēm pie speciālistiem, kamēr sasniedzot 11 000 punktus – no maksājumiem par vizītēm pie speciālistiem (4 cilvēku ģimene, kas sastāv no 2 bērniem, kurai pieder nekustamais īpašums un ienākumu līmenis nepārsniedz 27 tūkst. eur gadā).

            Saskaņā ar jauno atvieglojumu aprēķināšanas sistēmu, galvenais atvielojumu piešķiršanas faktors būs deklarēto ienākumu līmenis.

  • atvieglojumi pienāksies tikai bērniem līdz 6 gadu vecumam un personām vecākām par 65 gadiem, ja ģimenes kopējais bruto ienākumu līmenis gadā nepārsniedz 36 151.98 eur. Pārējiem (7 – 65 g.v. personām) būs jāmaksā, neskatoties uz ienākumu līmeni, arī hroniskiem slimniekiem ar ienākumu līmeni virs norādītā. Medicīna būs maksas pakalpojums arī bērniem vecākiem par 7 gadiem!!!;
  • minimālās pensijas saņēmējiem, kas ir vecāki par 60 gadiem, un kuru aprūpē atrodas citas personas, piem., laulātais vai bērni, ar kopējo ģimenes ienākumu līmeni ne lielāku par 8263.31 eur (11 362.05 eur, ja tā aprūpē atrodas laulātais partneris; papildus 516.46 eur par katru tā aprūpē esošo bērnu),
  • bezdarbniekiem, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz 8263 eur gadā, u.c.

Neskatoties uz to, ka pastāv daudzi un dažādi pamatoti jautājumi un iebildes, projekts gaida savu pēdējo apstiprinājumu!