Archive for ‘Izglītības sistēma’

28/02/2011

Sicīlieši un informācijas tehnoloģijas

Saskaņā ar 2010.gada statistikas datiem:

 • 52.9% sicīliešu nelieto datoru,
 • 55.5% mājsaimniecību nav interneta pieslēguma,
 • 15% sicīliešu uzskata, ka internets ir nevajadzīga lieta.

No tiem, kas lieto datoru (44.8%), katru dienu to dara tikai 24.4%, pāris reizes nedēļā 16.4%, pāris reizes mēnesī 2.8%, reizi gadā 1.1%.

Tags: ,
31/03/2010

Izglītības sistēma Itālijā

Obligātā bezmaksas izglītība Itālijā tiek nodrošināta no 6 līdz 14/15 gadu vecumam (pamatskolas izglītība). Itālijā pastāv abas – valsts un privātās izglītības sistēmas.

Izglītības sistēma sastāv no 5 posmiem:

 • Pirmsskola (Scuola materna; mācās 3 gadus 3-6 gadi)
 • Sākumskola – mācības tiek uzsāktas 6 gadu vecumā!!! (Scuola elementare; mācās 5 gadus; 6 – 11 gadi)
 • Pamatskola (Scuola media Inferiore; 11 – 14 gadi) – grāmatas ir jāiegādājas pašiem!
 • Vidusskola (Scuola secondaria superiore; 14 – 19 gadi) – 14 gadu vecumā cilvēkam ir jāizdara izvēle, ko un kur studēt tālāk nākamos 5 gadus, lai iegūtu vidusskolas izglītību (vidusskolas specializācija; maksas vai bezmaksas studijas)!
 • Universitāte (Università) – bakalaura grāds (Laurea) tiek iegūts 3 gadu laikā un maģistra grāds (Laurea Specialista) vēl pēc 2 gadiem. Doktorantūrā jāstudē vēl 3 gadi.

Kopumā Itālijas augstākā izglītība ir ļoti specializēta, augstskolu starpā ir ļoti sīva konkurence. Itālijā ir 42 valsts universitātes, 15 privātās, 3 tehniskās un 12 specializētie universitāšu institūti. Vecākā universitāte atrodas Boloņā (dibināta 11.gs.), lielākā universitāte – Romā.

Jāatzīmē, ka, saskaņā ar The Programme for International Student Assessment, Itālijas vidusskolas izglītība ieņem tikai 36.vietu pasaulē, kas ir būtiski zem vidējā!!!!! Un parāda milzīgas atšķirības starp izglītības kvalitāti Z un D Itālijā.

Vecums Mācību ilgums Izglītības līmenis
3 – 5 gadi 3 gadi Bērnudārzs
6 – 10 5 gadi Sākumskola
11 – 13 3 gadi Scuola secondaria Pamatskola
14 – 18 5 gadi Vidusskola Liceji

Tehniskie institūti

Profesionālie insitūti

19 – 23 5 gadi Università

Nedaudz no vēstures

 • Itālijas izglītības sistēmas pirmsākumi ir meklējami 11.gadsimtā (Viduslaikos), kad, tāpat kā pārējā Eiropā, iedzīvotāju izglītošana tika uzticēta baznīcām. Tajos laikos pastāvēja reliģiskās skolas – draudzes, bīskapa un Benediktiešu ordeņa skolas. Saprotams, ka visiem tās nebija pieejamas.
 • Tālāk Renesanses laikā būtiski palielinājās skolu skaits un viens no lielākajiem ieguvumiem bija tāds, ka pasniedzējiem tika aizliegts prasīt naudu no skolniekiem, tie sāka saņemt pastāvīgu samaksu par savu darbu (pārsvarā skolojās kvalificētu amatnieku, veikalnieku bērni – zēni).
 • Tikai 1859.gadā sākumsskolas izglītība tika padarīta par obligātu (Casati likums), lai samazinātu pastāvošo 80% analfabētisma līmeni. Pilsētas pašvaldības bija atbildīgas par sākumskolas izglītības līmeni, rajoni – par vidusskolas un valsts – par augstākās izglītības līmeni. Taču, neskatoties uz likumiem, lauku rajonos (īpaši dienvidos) bērni bieži netika sūtīti uz skolu, un tikai 50 gadu laikā izdevās samazināt analfabētisma līmeni līdz 40% un 70 gadu laikā panākt skolu apmeklētību līdz 90%.
 • Nākamais nozīmīgais solis bija Musolīni valdības izglītības ministra, filozofa Džovanni Džentile (1923.g.) likums radīt fašisma ideoloģijai maksimāli pietuvinātu izglītības sistēmu. Izglītība tika padarīta par obligātu līdz 14 gadu vecumam (8 klašu izglītība) un balstījās uz pakāpienu principu – pēc pirmo 5 gadu posma persona varēja izvēlēties, vai turpināt mācības klasiskajā licejā (un tālāk universitātē), vai pēc iespējas ātrāk iesaistīties darba tirgū (avviamento al lavoro). Džentile ideālismam bija liela ietekme, viņš ieteica katoļu reliģijai būt par pamatu un augstāko mērķi visam.
 • 1962.gadā tika atcelts ‘avviamento al lavoro’ un visiem bērniem līdz 14 gadu vecumam bija jāseko vienai programmai, ietverot sākumsskolu (scuola elementare) un pamatsskolu (scuola media).
 • No 1962.gada līdz mūsdienām lielos vilcienos Itālijas sākumsskolas (un vidusskolas) struktūra ir palikusi tāda pati, lai gan veiktas dažas izmaiņas, piem., samazinātas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, u.c.
 • 1999.gadā Itālijas Universitātes sistēmas pārgāja no vecās 5 gadu bakalaura sistēmas uz jauno sistēmu – Laurea triennale nozīmē, ka, lai iegūtu bakalaura grādu, tagad ir jāmācās 3 gadi, maģistra grādu – papildus 2 gadi. Šāda sistēma ļauj turpināt studijas Maģistratūrā arī ārzemēs, jo darba apjoms tiek salīdzināts pēc kredītpunktiem.

P.S. Itālijā visu laiku notiek kaut kādas reformas izglītības jomā, taču pēc būtības nekas nemainās. Galvenā izglītības sistēmas struktūra tika radīta Musolīni (fašisma) laikā.

Bērnudārzi

Bērnudārzos Itālijā ir:

 • ļoti augstas maksas. Vidējā maksa par bērnudārzu valstī ir 290eur, taču cenu atšķirības ir fantastiskas – augstākā maksa ir Z Itālijā (Lecco) – 570eur, viszemākā maksa ir D Itālijā (Calabria) – 118eur. Turklāt, pastāv ļoti lielas cenu atšķirības pat blakus esošajās pašvaldībās;
 • ļoti garas rindas – ārpus rindas paliek 30 – 35% bērnu D Itālijā un 18% bērnu Z Itālijā;
 • no kopējā bērnudārzu skaita valstī 58% atrodas Z Itālijā, 28% – Centrālajā Itālijā un tikai 14% D Itālijā;

Itālijā bērnudārzu maksas var iekļaut ikgadējā deklarācijā, tādējādi atpakaļ saņemot 19%, taču ne vairāk kā 632 eur gadā par vienu bērnu. Tas nozīmē, ka reāli šādi atvieglojumi tiek piemēroti summai līdz 277eur/mēnesī. Ja dārziņš maksā vairāk, tad atlikušajai summai atvieglojumi nepiemērojas. Jāatzīmē, ka vidējā maksa par bērnudārzu valstī ir 290eur