Elektrība un gāze kļūst dārgāka

Itālijā no 2011.gada Aprīļa maksa par elektroenerģiju palielinās par 3.9 % un par gāzi par 2 %, kas nozīmē, ka vidēji gada laikā viena mājsaimniecība par elektroenerģiju un gāzi kopā maksās 1508 euro jeb 38.5 euro vairāk.

Salīdzinājumam:

  • Itālijā viena kilovatstunda (kWh) elektroenerģijas  maksā 0.16177 euro jeb vidēji 440 euro gadā uz vienu mājsaimniecību, savukārt, Latvijā – apmēram 0.11553 euro (tarifs T1: 0.0825 Ls/kWh);
  • Itālijā viens kubikmetrs gāzes maksā 0.7652 euro jeb vidēji 1071 euro gadā uz vienu mājsaimniecību, savukārt, Latvijā – apmēram 0.6722 euro (0.47715 Ls/1m3).
Itālija Latvija
Elektroenerģija (kWh) 0.16177 euro 0.11553 euro
Gāze (1 m3) 0.7652 euro 0.6722 euro


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: