Pensiju sistēma

Pensijas sistēmas reformas! Netīšām izlasīju vienu rakstu un izrādās, ka Itālijā šajā jomā ir ļoti interesanta situācija.

Esošās situācijas raksturojums:

  • Itālijā ir vairāk pensionāru nekā strādājošo, turklāt, šī tendence kļūst arvien sliktāka, ņemot vērā cilvēku ilgdzīvotību un mazo dzimstību;
  • Pensionēšanās vecums sievietēm – 60 gadi, vīriešiem – 65 gadi (Latvijā – 62 gadi, Vācijā – 63 gadi) un jābūt vismaz 20 gadu apdrošināšanas stāžam (Latvijā tiesības uz vecuma pensiju ir sākot no 62 gadiem un vismaz 10 gadu apdrošināšanas stāžu);
  • 2009.gadā minimālā pensija bija 460 eur, soc. nodrošinājuma pabalsts – 412 euro (Latvijā minimālā pensija ir 49.5Ls, soc. nodrošinājuma pabalsts – 45Ls);
  • Vidējais pensijas apmērs 2009.gadā – ap 773 eur.
  • Fenomenāli izteikta pensionēšanās priekšlaikus. Itālijā ir iespējams pensionēties arī 58 gadu vecumā, ja darba stāžs ir vismaz 35 gadi, un ļoti daudzi itāļi to arī izmanto (Latvijā priekšlaikus pensionēties var no 60 gadu vecuma, ja apdrošināšanas stāžs ir vismaz 30 gadi, taču tiek izmaksāti tikai 50% no piešķirtās pensijas apmēra);
  • Apgādnieka zaudējuma pensija – tā kā Itālijā daudzas sievietes nestrādā algotu darbu (mājsaimnieces), tad vīra nāves gadījumā (arī tad, ja pāris ir šķīries un sieva vairs nav precējusies):

o        Ja vīra darba stāžs ir bijis vismaz 15 gadi, sievai/ bērniem/ vecākiem var tikt izmaksāta daļa no vīra pensijas:

§         60% sievai;

§         20% katram bērnam, ja uz pensiju pretendē arī sieva;

§         40% katram no bērniem, ja sieva nepretendē uz pensiju;

§         15% katram no vecākiem, brāļiem vai māsām;

o        Ja vīrs ir miris pēc vecuma pensijas piešķiršanas, sievai/ bērniem/ vecākiem var tikt izmaksāta pensija pilnā apmērā;

  • 2010.gadā pensijas tiks palielinātas tikai par 0.7% (pirms tam vidēji par 3 – 4%) [Latvijā 2009. un 2010.gadā pensijas netiek indeksētas vispār!];
  • Itālijā pensiju attiecība pret valsts IKP sastāda 14% un pensijas veido apmēram 30% no budžeta izdevumiem (citās attīstītajās valstīs šie skaitļi ir 7% un 16%);
  • Pēdējos 13 gadu laikā Itālijā ir bijušas 3 vērienīgas pensiju sistēmas reformas (1992, 1995), kas visas ir izrādījušās nekādas, tāpēc pēdējā reformā izmaiņas attieksies galvenokārt uz:

o        Priekšlaikus pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 57 līdz 61 gadam 2013.gadā un darba stāža paaugstināšana no 35 līdz 40 gadiem;

o        Pensiju izmaksas novirzīšanu no valsts uz privāto sektoru (bankām, apdrošināšanas kompānijām)

  • Taču interesantākais tikai sākas, jo pensiju apmērs tiks piesaistīts divām lietām:

o        Katru gadu veiktās iemaksas budžetā tiks pārrēķinātas, ņemot vērā pēdējo 5 gadu valsts IKP koeficentu (izrādās, ka Itālijā pēdējos gados vērojams nevis IKP pieaugums, bet gan kritums (2008.g. – „-1%”, 2009.g. – „-5%”, līdz ar to tas automātiski samazinās mūsdienu jauniešu nākotnes pensijas, neskatoties uz to iemaksām valsts budžetā);

o        Gada laikā veiktās iemaksas budžetā (apjoms) tiks reizinātas ar tā saukto „transformācijas koeficentu”, kas tiks pārskatīts ik pa 3 gadiem, ņemot vērā dzīves ilguma palielināšanos.

2010.gada 1.janvārī stājas spēkā jauni pensijas apmēra aprēķināšanas koeficenti, kas balstīsies uz iemaksām, kas veiktas visa mūža garumā. Pirms pāris gadiem, veicot astronomiskas iemaksas tieši pēdējos piecos gados, varēja „uzpumpēt” un vēlāk saņemt milzīgas pensijas, pat 80% apmērā no savas iepriekšējās izpeļņas; tagad pensijas sastādīs ne vairāk kā 30-35% no iepriekšējiem ieņēmumiem, un galvenais būs princips – jo agrāk cilvēks aiziet pensijā, jo mazāks ir pensijas apmērs (un otrādi).

Reāli uz šo brīdi Itālijā darbojas visas trīs pensiju aprēķināšanas sistēmas – samaksas sistēmas, jauktā sistēma un iemaksu sistēma (skat.tabulu).

Līdz 1992.gadam 

Samaksas sistēma

1992.g.reforma 

Jauktā sistēma

1995.gada reforma 

Iemaksas sistēma

Kas? Šajā sistēmā ietilpst tie, kam uz 1996.gada sākumu bija vismaz 18 gadu darba stāžs. Šajā sistēmā ietilpst tie, kam uz 1996.gada sākumu darba stāžs bija līdz 18 gadiem. 

Ja darba stāžs ir vismaz 15 gadi, t.sk. 5 gadi līdz 1996.gadam, tad ir tiesības izvēlēties uzreiz pilnībā pāriet uz jauno sistēmu.

Šajā sistēmā ietilpst tie, kam uz 1996.gada sākumu vispār nebija nekāda darba stāža.
Kad var pensionēties? 

 

55 (sievietēm) 

60 (vīriešiem)

60 (sievietēm) 

65 (vīriešiem)

Jebkurā vecumā, sākot no 58 gadiem (sievietēm un vīriešiem)
Kas ietekmēs pensijas apmēru? Pēdējo 5 – 10 gadu vidējie ieņēmumi 

Šīs sistēmas ietvaros kā pensiju var saņemt pat 80% no saviem iepriekšējiem ieņēmumiem, ja darba stāžs ir 40 gadi un 75% – ja 35 gadi.

Visa mūža garumā veiktās vidējās apdrošināšanas iemaksas. 

Pensijas daļa līdz 1996.gadam tiek aprēķināta pēc vecās sistēmas, pēc 1996.gada – pēc jaunās sistēmas.

Visa mūža garumā veiktās apdrošināšanas iemaksas, kas pārvērstas kapitālā, ņemot vērā pēdējo 5 gadu vidējo valsts IKP un transformācijas koeficentu
Nodokļu apmērs (darba ņēmējs, darba devējs) 24.5% 27.1% 32.7%
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: